Særlig tilrettelagt uddannelse

Gå til STUs egen hjemmeside

STU er et uddannelses og beskæftigelsesrettet tilbud, med fokus på at afklare og kvalificere elevernes muligheder for ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter STU.

STU forløbene er individuelt sammensatte med udgangspunkt i elevernes forløbsplaner.

Undervisningen er bygget op om værkstedsarbejde, hvor vi udbyder 4 forskellige fagretninger: Ejendomsservice og håndværk, Dyr og pædagogik, Mad og ernæring, Turisme, kultur og fritid.

Læring sker gennem praksisbaseret undervisning i forpligtende fællesskaber. På linjerne undervises eleverne i brug af relevante maskiner, værktøjer, korrekt behandling af materialer og brug af fagudtryk, der knytter sig til linjerne.

På skolen tilbyder vi også undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsforhold, ligesom der i dagligdagen er indlagt fælles pædagogiske pauser, hvor der indgår sundhed og motion.

Eleverne møder i dagligdagen de krav, som stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesinstitution tilpasset evner og behov.

Hver elev har én fast kontaktperson der følger eleven gennem hele forløbet, og alle elever modtager kontinuerlig vejledning.

Elever på FGU Aalborg har mulighed for at få botræning under deres uddannelse efter visitering fra elevens hjemkommune.

 STU på FGU Aalborg foregår på FGU skolen i Kongerslev. Vi har linier både på skolens hovedadresse i Kongerslev og i Mou på vores afdeling Mou Hotel.

Læs mere uddybende om STU.