Velkommen til FGU Aalborg

FGU er din nye vej til uddannelse og job, den starter til august 2019!

I foråret 2018 vedtog Folketinget FGU-lovpakken, og med den oprettedes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

FGU bliver dermed målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen får disse 3 spor:

  • agu – almen grunduddannelse
  • pgu – produktionsgrunduddannelse
  • egu – erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), VUC og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

FGU Aalborg får hjemsted i Aalborg, med en tilknyttet skole i Kongerslev.

FGU start for elever:

  • 6. august Intromøde for nye elever kl. 13-15 på FGU Aalborg/Sohngårdsholmsvej 51 og FGU i Kongerslev/Bizonvej 17 Kongerslev.
  • 12. august start (OBS: der er løn for hele august)
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our A.
I Accept