Velkommen til FGU Aalborg

FGU er din nye vej til uddannelse og job!

I foråret 2018 vedtog Folketinget FGU-lovpakken, og med den oprettedes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

FGU bliver dermed målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen har disse 3 spor:

  • agu – almen grunduddannelse
  • pgu – produktionsgrunduddannelse
  • egu – erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), VUC og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

FGU Aalborg har hjemsted i Aalborg, med en tilknyttet skole i Kongerslev.