Afsøgningsforløb

Hvis du er ung og uafklaret omkring din fremtidige uddannelse, kan du efter aftale med den kommunale ungeindsats komme i et afsøgningsforløb.

Et afsøgningsforløb på FGU Aalborg kan vare op til to uger og foregår på vores FGU Start, eller på en af vores PGU linier.

I afsøgningsforløbet kan du få erfaring med forskellige fagområder, og du kan få vurderet dit niveau i dansk og matematik.

Opdateret 26/06/2023

Uddybende

Et afsøgningsforløb tilbydes til unge med henblik på at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen for forberedende grunduddannelse. Viser afsøgningsforløbet, at den unge tilhører målgruppen, træffes beslutning om, hvilket af de tre uddannelsesspor på forberedende grunduddannelse den unge skal begynde på.

Viser målgruppevurderingen, at den unge ikke tilhører målgruppen til forberedende grunduddannelse, kan den unge søge om at få foretaget en ny målgruppevurdering, tidligst 6 måneder efter at vurderingen er foretaget.

Op til 2 uger

Den unge placeres i FGU Start, eller på en af vores PGU linier.

 1. At blive afklaret i forhold til, om FGU er det tilbud, som den unge har behov for
 2. At vurdere om den unge er i målgruppen i forhold til at gennemføre et ophold på et FGU-spor.
 1. Afklaring/synliggørelse af elevens historik (hvad er baggrunden/elevens erfaring med skole/uddannelser indtil nu)
 2. Introduktion til skolens tilbud og rundvisning på skolen
 3. Introduktion til IT-programmer der anvendes
 4. Ordblindetest
 5. Dansk og matematik test, som vurderer den unges niveau i begge fag
 6. 2-3 samtaler med studievejleder vedr. faglige, personlige og sociale forhold og kompetenceniveau
 7. Tilknytning til kontaktlærer
 8. Evt. supplerende tests
 9. Praktikophold på et til tre værksteder og uddannelses-spor (EGU, PGU, AGU, Basis)
 10. Samlet vurdering af om FGU er det rette tilbud til den unge.

Den ansvarlige vejleder i henholdsvis KUI og FGU har et afsluttende møde med den unge, hvor der drøftes muligheder med udgangspunkt i afsluttet afsøgningsforløb

Viser det sig inden afslutning af de 2 uger, at den unge meget tydeligt ikke er i målgruppen til FGU-tilbud, afsluttes afsøgningsforløbet, og den unges vejleder/rådgiver i KUI kontaktes