Erhvervs grunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for dig, der gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse. EGU består af 2/3 praktik og 1/3 teori. Ud over praktikken skal du deltage i skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og fag, som du kan bruge i din praktik.

Skoleforløbene kan fx være:

• Dansk
• Matematik
• PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære)
• AMU-forløb (kurser på AMU Nordjylland)

Du kan blive optaget på EGU hele året, når du sammen med din UU-vejleder har fundet en praktikplads.