Fælles ledelsesgrundlag

  • Vi arbejder hver dag for at gøre FGU Aalborg til det mest attraktive uddannelsessted for såvel de unge i målgruppen, som for medarbejdere og øvrige interessenter.
  • Som ledere på FGU Aalborg er vi tydelige og retningssættende i dagligdagen og omkring FGUs mål.
  • Vi har et anerkendende og rummeligt menneskesyn.
  • Vi lægger vægt på samarbejde, involvering, lydhørhed og dialog omkring skolens kerneopgave og udvikling.
  • Vi arbejder både resultat- og udviklingsorienteret.
  • Vi gør, som vi siger, og vi optræder som rollemodeller.
  • Vi skaber et tillidsbaseret råderum for medarbejderne, hvor styrker og kompetencer bliver sat i spil, så alle kan yde deres bedste og dermed bidrage til den fælles opgave.