FGU Start

På FGU Start er der løbende optagelse året rundt. Der er undervisning i dansk og matematik, introduktion til uddannelsessporet og mulighed for deltagelse i relevante valgfag.

Når du er afklaret i forhold til valg af uddannelsesspor, og der er uddannelsesstart på det relevante spor, overgår du til sporet.

Efter basis kan du vælge mellem tre spor Almen grunduddannelse (AGU), Produktions grunduddannelse (PGU) og Erhvervs Grududdannelse (EGU).

Intro – introduktion til skolens IT- og læringsplatforme, dansk screening, introduktion til PGU, AGU og EGU, dansk og matematik