FGU E-learn2024-03-07T13:20:03+01:00

FGU E-learn

FGU E-learn er for dig, som gerne vil blive klar til en ungdomsuddannelse, men som endnu ikke er parat til at møde fysisk på en uddannelse.

På FGU E-learn tilbyder vi gode rammer for, at du kan udvikle dine faglige, sociale og personlige færdigheder, så du med tiden kan modtage undervisning på et af FGU Aalborgs mange spændende spor.

På FGU E-learn modtager du undervisning i fagene

  • Dansk
  • Matematik
  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære)
  • Engelsk

Vi arbejder ud fra de enkelte fagbilag, derudover arbejder vi ud fra emner. Dette med henblik på en helhedsorienteret tilgang til undervisning.

Vi arbejder med portfolioopgaver i alle fagene.

Godt at vide før du starter

Hvornår kan jeg starte?2024-03-07T13:21:11+01:00

Der er løbende optag hver uge. Der foretages først indskrivning med indskrivningsvejlederen – dette kan både være fysisk eller elektronisk, her aftales også mødetidspunkt med kontaktlæreren.

Man deltager først i undervisningen, når man har været til dette møde hos kontaktlæreren og her blevet sat ind i de forskellige programmer.

Sådan kan dit skema se ud2024-02-02T15:30:04+01:00

e-learn skema

Hvilket udstyr kræver FGU E-learn?2023-01-09T12:23:29+01:00

For at deltage i FGU E-learn, skal du have en pc med fungerende kamera, højtaler og mikrofon.

Desuden skal du have en mobiltelefon og et stabilt internet.

Det er desuden vigtigt, at du har et sted, hvor du kan arbejde uforstyrret, så du kan fordybe dig i opgaveløsningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?2022-11-22T10:11:25+01:00

Hvis du bliver syg eller af andre årsager er forhindret i at deltage i dagens undervisning, skal du melde afbud til din kontaktlærer senest kl. 8.30.

Skal jeg møde op på skolen en gang imellem?2024-03-07T13:40:45+01:00

Du vil i løbet af året skulle møde fysisk op på skolen til samtaler om dit FGU forløb.

Hvordan får jeg hjælp med mine opgaver?2022-11-22T10:10:10+01:00

Din lærer er tilgængelig hele skoledagen, og er klar til at hjælpe dig med dine opgaver. Du får tildelt en kontaktlærer, som kan hjælpe dig med at komme godt igennem FGU online.

 

Hvordan forløber skoledagen?2023-01-21T16:24:35+01:00

Du får et skema, som du skal følge. Hver morgen møder du online kl. 8.00, dagen begynder altid med et kort morgenmøde, hvor vi tjekker ind med en snak om løst og fast. Herefter følger du dagens skema.

Dagen vil være en blanding af online undervisning og selvstændig opgaveløsning.

Der vil ved dagens afslutning altid være en opgave, der skal afleveres eller diskuteres. Du skal være tilgængelig hele skoledagen (undtaget pauser), så din lærer altid kan komme i kontakt med dig.

På nogle tidspunkter vil din lærer bede dig om at tænde for dit kamera, så han/hun kan se dig. Din lærer vil altid have tændt for kameraet, når der undervises.

Du følger undervisningen sammen med et hold.

 

Hvordan kommer jeg i gang med FGU E-learn?2023-01-09T12:27:05+01:00

Hvis du tænker, at FGU E-learn er noget for dig, skal du tage kontakt til din UU vejleder, som kan hjælpe dig med at komme i gang.

Vi vil også invitere dig til en samtale på skolen, hvor du kan høre mere om FGU E-learn. Her skal du skal medbringe din pc, så vi sikrer, at den er sat op til de programmer, som du har brug for til online-forløbet. Det kan være Office pakken eller AppWriter.

For at få et godt udbytte af FGU E-learn forløbet, er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og at du kan tale og skrive på dansk.

Har du andre spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.

Opdateret 07/03/2024

Go to Top