FGU Aalborg

Hjem/FGU Aalborg
FGU Aalborg2019-10-10T08:43:41+01:00

Skolens vedtægter

Vedtægter pr 01.08.2019

Bestyrelsen FGU Aalborg

Helle Bobach, Formand
Indstillet af: Dansk Industri

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Jeg vil gerne bidrage til, at vi får skabt den bedste institution for de unge, og giver dem de bedste muligheder med herfra til job eller uddannelse.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
På kort sigt håber jeg, at vi kan skabe en institution, som får samlet det bedste fra de afgivende institutioner. Vi skal samtidigt skabe en fælles kultur, hvor elever og medarbejdere føler sig respekteret og værdifulde.
På lang sigt håber jeg, at vi kan skabe en institution, som kan måles på at skabe varige ændringer i de unges liv. Vi skal sikre, at institutionens image bidrager til stolthed hos elever og medarbejdere.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt: I opstarten og den senere drift af FGU Aalborg, vil jeg gerne bidrage med min hands-on erfaring med ledelsen af en virksomhed på
strategisk og operationelt niveau. Jeg ønsker at være en god sparringspartner for ledelsen, men samtidigt kunne stille de kritiske og konstruktive spørgsmål til vi når helt i mål.

Dan Oxholm, Næstformand
Indstillet af: LO Aalborg

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Jeg synes det er vigtigt at bidrage til, at de unge i Aalborg Kommune får de bedste muligheder for at komme ind på arbejdsmarked.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
Jeg tror på, at alle kan rigtigt meget, hvis de bakkes ordentligt op.
Jeg satser på at FGU Aalborg bliver stedet, hvor vi sammen giver de unge i Aalborg dem opbakning de kan bruge, til at komme langt i tilværelsen.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Jeg har stor viden om og kontakt til arbejdsmarkedet i Aalborg. Jer meget involveret i arbejdsmarkedspolitikken i byen.

Per Clausen, Næstformand
Indstillet af: Aalborg Byråd

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Jeg sidder i FGUs bestyrelse, fordi jeg gerne vil være med til at sikre et relevant uddannelsestilbud til ALLE unge. Det håber jeg, at vi gennem FGU kan være med til at skabe.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
FGU skal udvikles til at være et naturligt og ligeværdigt 3. uddannelsestilbud til unge. Vi skal have fokus på de unge, deres behov og muligheder. Mit håb er, at vi kan skabe et tilbud, der kan medvirke til at skabe større lighed i de muligheder for udvikling, et selvstændigt liv, uddannelse og job, som de unge får.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Jeg kan bidrage med solidariske og inkluderende værdier. Jeg har masser af erfaring fra det politiske system både lokalt og nationalt. Det kan der også blive brug for, hvis FGU skal udvikle sig til en succes.

Tina French Nielsen
Indstillet af: Aalborg Byråd, Venstre

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Jeg tror fuldt og fast på, at en dedikeret indsats for børn og unge i skole og ungdomsuddannelse kan gøre en livsændrende positiv forskel for alle.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
På kort sigt i en udviklingsfase, hvor vi sammen med medarbejder og elever finder de bedste måder at skabe skolegang på i et dynamisk samarbejde. På sigt som Danmarks bedste FGU om hvilket elver siger ”Her fik jeg virkelig skabt klarhed over min fremtid og fik de kompetencer, der skulle til for at opnå det! :0) ”!
Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Erfaring fra udvikling og opbygning af organisationer. Tæt samspil til leverandørkommune. Min virkelyst.

Mai-Britt Iversen
Indstillet af: Aalborg Byråd, Rådmand for familie og beskæftigelse

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Jeg har valgt at være i bestyrelsen, fordi FGU i den grad kan være med til at bryde den negative sociale arv, som stadig præger det danske uddannelsessystem.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Jeg har stor viden om området og målgruppen, som kan være nyttig i bestyrelsen. Og jeg er uddannet bestyrelsesleder, så jeg kan også bidrage til at sikre en bestyrelse, der holder fokus på opgaven, nemlig at sikre flere unge det fundament der skal til, for at flere unge får en uddannelse og dermed større mulighed for at være “herre i eget liv”.

Søren Kusk
Indstillet af: Aalborg Byråd, Socialdemokratiet

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Brænder for de unge med udfordringer

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
På kort sigt: en god organisation på tværs af faggrupper. På lang sigt: flere unge i arbejde og uddannelse.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Kendskab til de unge.

Bjarne Sørensen
Indstillet af: Aalborg Byråd

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Jeg har valgt at sidde i bestyrelsen da jeg synes det en vigtig og spændende opgave.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
Jeg ser FGU som en vigtig medspiller nu og i fremtiden til hjælpe unge mennesker ind på arbejdsmarkedet.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Jeg kan bidrage med at danne et godt og solidt fundament for FGU.

Michael Johansson
Indstillet af: Erhvervsskolerne

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
FGU bliver en vigtig samlende institution i Aalborg, som samtidig bliver en interessant samarbejdspartner for erhvervsskolerne.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
FGU bliver en tydelig og naturlig del af uddannelsesbilledet i Aalborg og vil være ”løftestangen” til at de unge kommer videre i uddannelse eller job.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Jeg har mange års erfaring med fusionsinstitutioner samt ledelse og udvikling af primært erhvervsskoler og uddannelser på strategisk niveau.

Karsten Christensen
Indstillet af: LO Aalborg ( Metal Aalborg )

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Da det er et spændende job og det er med stor intresse, at arbejde med unge mennesker.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
Som en god uddannelse plads for de unge mennesker der har det lidt svært. Endnu mere nødvendig end nogensinde, tror der bliver flere og flere af vores elever.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Mine mere end 40 års erfaring som ungdomsleder i idræt, samt min 25 års erfaring som tillidsmand, tror jeg vil gavne.

Per Thye Rasmussen
Indstillet af: Dansk Erhverv

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Det er vigtigt at gøre en indsats for FGU´s målgruppe, det er i den periode fundamentet til resten af livet på arbejdsmarkedet lægges. Samtidig udgør disse unge en arbejdskraft der er vigtig for arbejdsmarkedet.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
Som det bedste sted til at gøre målgruppen uddannelses – og arbejdsmarkeds parate. Med en høj succesrate og hele tiden følger behovet for indsats.

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det go
Indsigt og viden om arbejdsmarkedet og problemstillinger på området. Bestyrelses erfaring.

Johnny Langbak
Indstillet af: Uddannelsesforbundet

E-mail

Hvorfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen:
Jeg er blevet personligt udpeget af Uddannelsesforbundet og har valgt at sige ja til bestyrelsesarbejdet for at være med til at få indflydelse på, at der bliver opbygget den bedst mulige FGU for målgruppen.

Hvor ser jeg FGU Aalborg på kort og lang sigt
Som landets bedste FGU institution og arbejdsplads!

Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det godt:
Jeg kan sørge for, at alle medarbejdere bliver hørt og inddraget i udviklingen samt bidrage med ekspertviden fra det daglige virke.

Medarbejderrepræsentant