Gastronomi og Event

Gastronomi og Event er FGU Aalborgs nye linje indenfor mad og oplevelser.

Undervisningen tager udgangspunkt i fagbilagene Mad og ernæring samt Turisme, kultur og fritid.

Hvor foregår det?

Undervisningen foregår på Mou Hotel, som er en afdeling af FGU Aalborg.

Hvad lærer jeg på linjen Gastronomi og Event?

På Gastronomi og Event kommer du til at arbejde med mad, servicering og oplevelser.

På det faglige område får du en masse faglig viden indenfor de forskellige faglige discipliner.  På det sociale og personlige område lærer du, hvor vigtigt det er med fællesskab, fælles mål, og arbejdsglæde. Begge områder er vigtige forudsætninger, for at du selv kan lykkes, og for at vi sammen kan lykkes med opgaverne.

Du lærer at arbejde med råvarer og produktfremstilling inden for forskellige erhvervsgrupper, som fx kok, tjener, bager, konditor, slagter og cater.

Du lærer at lave mad! Du er med til at tilberede sund og varieret mad til skolens elever, og du kommer til at lave mad til små og store fester, til kurser, events og andre arrangementer.

Du lærer om sundhed og ernæring.

Du lærer om bæredygtighed, og hvordan man reducerer madspild.

Du lærer om rengøring og hygiejne i køkkenet.

Du lærer det faglige indhold i tjenerfaget. Helt overordnet lærer du om gastronomi og servering. Du får kompetencer til at kunne levere serviceydelser af høj kvalitet tilpasset forskellige målgrupper og arrangementer. Du lærer, hvordan din egen personlige fremtræden er afgørende, når du skal servere for både små og store selskaber, og du lærer om beklædning og udstyr, der hører til tjenerfaget.

Du lærer at planlægge og gennemføre events. På Mou Hotel har vi en række events i løbet af året, fx fredagsbuffet, jagtbuffet, julefrokost. Du kommer til at deltage både i planlægning og gennemførelse af i disse events. Du kommer igennem alle elementerne i processerne omkring en event: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, selve gennemførelsen, serviceringen, og nedlunkning/afslutning og evaluering. Du lærer at målrette indsatsen i forhold til den enkelte begivenhed, sådan både maden, drikkevarerne, opdækningen og pyntning af lokalet passer præcis til den enkelte event og dennes særlige kendetegn.

Se nærmere i fagbilagene Turisme, kultur og fritid.  og fagbilagene for mad og ernæring