Håndværk

Som elev på Håndværk arbejder du med produktion af opgaver- og produkter, som ligger indenfor byggefagene, med særlig vægt på metal, træ og ejendomsservice.
Her kan en opgave f.eks. bestå i at svejse et stålbord, bygge et hundehus ud af træ eller sætte billeder og skilte op på selve skolen.

Der er særlig vægt på følgende emner:
* Lære at svejse og arbejde med forskellige typer af stål og jern
* Lære at bygge med forskellige træmaterialer
* Opmåling
* Sikkerhedskursus
* Planlægning og udførelse af produktion
* Fremstilling af produkter.

Som PGU-elev modtager du også undervisning i almene fag som dansk og matematik.

Se nærmere i fagbilagene Byg, bolig og anlæg.

Du finder Byg, bolig og anlæg på skolen i Aalborg.

Byg og bolig igang med at lave et redskabsskur