Musik

musiklinien har vi meget fokus på sammenspil. Vores mål er at skabe et musisk produkt, der kan afholde koncerter til forskellige arrangementer samt turnere rundt i landet.  

Som elev får du den nødvendige undervisning på instrument eller vokal, tilrettelagt på dit niveau. Du får indblik i musikkens historie, og dens forskellige genrer, samt en forståelse i teori, hørelære, improvisation og nodelæsning. Du bliver øvet i at samarbejde på tæt hold med andre, og det at kunne begå sig i et kreativt miljø med mange meninger og beslutninger.  

For at være musiker eller arbejde med musik, er det ikke nok blot at kunne spille og performe. Skal det være en levevej, skal du have viden om de forskellige processer, der ligger i planlægningen og udførelsen af fx en koncertturne. Du vil blive undervist i sceneopsætning, økonomi, lydteknik, logistik, instrumentvedligeholdelse, booking og markedsføring 

Desuden lægger vi vægt på, at musik ikke kun handler om musikeren og instrumentet. Musik har altid haft en stærk social funktion og været kulturbærer, også noget vi lægger stor vægt på gennem sammenspil, koncerter og indspilninger. 

Som PGU-elev modtager du også undervisning i almene fag som dansk og matematik.  

Se nærmere i fagbilagene Musisk og kunstnerisk produktion https://emu.dk/fgu 

Musiklinien finder du på skolen i Aalborg.

musik på turne fgu aalborg