Botræning for STU elever

FGU Aalborg tilbyder bo-træning til unge mellem 17 og 25 år, i en af institutionens tre bo-træningsenheder efter Servicelovens §85, §52, eller §76 (Efterværn). Institutionen råder over 22 bo-træningspladser i henholdsvis Mou og Kongerslev.

Unge der tilbydes bo-træning bor i eget værelse i et af vores bo-træningshuse. Bo-træningen tilrettelægges ud fra den unges ønsker, forudsætninger og behov, og kan blandt andet indeholde støtte til at opnå mestring i forskellige praktiske opgaver i hjemmet, indkøb og madlavning, håndtering af e-boks og økonomi, samt støtte til at have en aktiv fritid med fritidsinteresser og venner.

Vi vægter i tilbuddet, at støtte de unge i at etablere og vedligeholde ligeværdige sociale relationer, både sammen med unge de møder igennem deres skole og fritidstilbud, men også med de andre unge, de bor i bo-træningshus sammen med. Blandt andet tilbyder vi flere gange om året både mindre og større fællesudflugter med overnatning, ligesom der på tværs af bo-træningshusene er fællesspisninger, temaaftner mv.

Målet er at en socialpædagogisk indsats i bo-træningen kan bibringe den unge normlæring, personlige udvikling og nye mestringsstrategier, således at den unge efter 1-3 år selvstændigt kan tage ansvar for sit liv, herunder at flytte i egen bolig med et minimum antal støttetimer eller helt uden støtte.

Det er desuden også målet, at den enkelte unge har opnået tilstrækkelige kompetencer til fastholdelse og gennemførelse af uddannelse og/eller arbejde under særlige eller ordinære vilkår.

Boligerne i Kongerslev

Boligerne i Mou