Omsorg og sundhed

På dette faglige tema arbejder du med temaer indenfor området omsorg, sundhed og pædagogik.

Børn, unge og ældre er de målgrupper, der er særligt fokus på at lave temaer omkring. Undervisningen kan f.eks. være at forberede og gennemføre en aktivitetsdag for ældre på et plejehjem eller en kreativ dag i en børnehave.

Der er særlig vægt på følgende emner:

  • Omsorgsrollen
  • Sundhed og sundhedsfremme
  • Psykologi og pædagogik
  • Kommunikation
  • Observation og refleksion
  • Hygiejne
  • Arbejdsmiljø.

Som PGU-elev modtager du også undervisning i almene fag som dansk og matematik.

Se nærmere i fagbilagene Omsorg og sundhed.

Du finder Omsorg og sundhed på skolen i Aalborg.

Elever fra Omsorg og Sundhed interviewer plejehjemsbeboer

Elever fra Omsorg og Sundhed interviewer beboer på plejehjem.